พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ดูแลงานเอกสารภายใน การคีย์ข้อมูล และ จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
  2. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  ***ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า, อยู่ในระหว่างศึกษาปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  2. อายุไม่เกิน 27 ปี
  3. หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร งานธุรการ หรืองานคีย์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการพื้นฐาน Microsoft Word และ Microsoft Excel