ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่ ส่วนบัญชีทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมและลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ (สัญญาจ้าง) ( 3 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้จัดการ (งานพัฒนาธุรกิจ) สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการหนี้และปฏิบัติการ) สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. ผู้จัดการ ส่วนแผนกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารสถาปัตยกรรม ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
16. ผู้จัดการ ส่วนบริการและสนับสนุนทางเทคนิค ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
17. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
18. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 3 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
19. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 4 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
20. ผู้จัดการ ส่วนความเสี่ยงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
21. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายค่าประกันชดเชย ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
22. ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
23. ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิเคราะห์ธุรกิจ) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
24. ผู้จัดการ ส่วนกำกับการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
25. ผู้ช่วยผู้จัดการ (ด้านบริหารจัดการนวัตกรรม) สำนักพัฒนาองค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
26. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
27. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนบริหารธุรกิจสถาบันการเงิน ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้