ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่บริการและสนับสนุนทางเทคนิค IT Support (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 20 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดทําแผน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนค่าประกันชดเชย / ฝ่ายค่าประกันชดเชย ( 6 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. เจ้าหน้าที่ ส่วนสำนักงานและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานกลาง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมและลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้