ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ส่วนกำกับปฏิบัติการ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. ผู้จัดการส่วนกฎหมาย ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงบประมาณภาครัฐ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารลงทุน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์ /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริการและสนับสนุนทางเทคนิค /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้