ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. ยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน (สัญญาจ้าง) ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 3 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ (ด้านบริหารจัดการนวัตกรรม) สำนักพัฒนาองค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานคดี ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. ผู้จัดการ (ผู้เชี่ยวชาญ) ส่วนความเสี่ยงเครดิตและการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายค่าประกันชดเชย ( 7 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. ผู้จัดการ (งานบริหารจัดการหนี้และปฎิบัติการ) สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่) ฝ่ายกิจการสาขา 2 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
16. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานกลาง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้