ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. พนักงานคีย์ข้อมูล Urgent !! (รายวัน) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนแผนกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารสถาปัตยกรรม / ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนนโยบายความมั่นคงปลอดภัย /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์ /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริการและสนับสนุนทางเทคนิค /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้