ติดต่อเรา

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

TCG Call Center : 0-2890-9999

สำนักงานใหญ่

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2890-9988
โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800
E-mail : saraban@tcg.or.th

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

สำนักงานเขตนครหลวง

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น1)
เลขที่ 2922/53 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-308-2151-2
มือถือ : 08-1889-2235, 09-3134-2277
โทรสาร : 02-308-2152
E-mail : bangkok@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม


สำนักงานเขตภาคกลาง

เลขที่ 58/8 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3595-7772
มือถือ : 09-3139-4445, 09-3139-4447
โทรสาร : 0-3595-7773
E-mail : central@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี


สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน

เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5200-4330
มือถือ : 09-3131-7474, 08-1885-3534
โทรสาร : 0-5200-4331
E-mail : chiangmai@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายดำริ ขวัญสุวรรณ

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ เชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำปาง, แพร่, น่าน


สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง

เลขที่ 28/125-126 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-8552
มือถือ : 08-0507-7035, 08-1257-2217
โทรสาร : 0-5525-8553
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, นครสวรรค์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ชัยนาท


สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เลขที่ 239/5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4211-1670-71
มือถือ : 08-1379-6868, 06-2310-0570
โทรสาร : 0-4211-1671
E-mail : udonthani@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายฐิตวัฒน์ พรหมทวีโชค

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ อุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, หนองคาย, เลย, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ


สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4521-0844
มือถือ : 08-9186-3244
โทรสาร : 0-4521-0845
E-mail : ubon@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายรุ่งชัย เศรษฐบดี

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด


สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2104
มือถือ : 08-1876-3911, 09-3134-8885
โทรสาร : 0-4426-2105
E-mail : korat@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มหาสารคาม


สำนักงานเขตภาคตะวันออก

เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3811-1434
มือถือ : 081-379-5995,09-3139-4141
โทรสาร : 0-3811-1435
E-mail : chonburi@tcg.or.th
รักษาการผู้จัดการ : นายเอกพร นิโรจน์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว


สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน

เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2
มือถือ : 08-9874-7574
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, พังงา, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต


สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง

เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7426-2551-2
มือถือ : 08-1766-1528, 08-1379-7887
โทรสาร : 0-7426-2553
E-mail : songkhla@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูล

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ สงขลา, พัทลุง, สตูล, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส


สำนักงานเขตภาคตะวันตก

เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3254-7151
มือถือ : 09-3139-5551, 08-6805-5594
โทรสาร : 0-3254-7141
E-mail : prachuap@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี


ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 065-507-8999, 065-502-6999
E-mail: debt.doctor@tcg.or.th
FB: ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้