เชิญรับชมออนไลน์ BUSINESS TIPs for SMEs #12 "การบริหารเงินทุน สำหรับ SMEs"


เชิญรับชมออนไลน์ BUSINESS TIPs for SMEs #12 เชิญรับชมออนไลน์ BUSINESS TIPs for SMEs #12
BUSINESS TIPs for SMEs #12 หัวข้อ"การบริหารเงินทุน สำหรับ SMEs" 

Special Talk กับ
คุณวิเชษฐ วรกุล  (รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหารช่องทางพัฒนาผู้ประกอบการ บสย.)
คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ (รองประธานสถาบัน SMI / กรรมการผู้จัดการ บจก.เทพพัฒนากระดาษ)
คุณถาวร กนกวลีวงศ์ (กรรมการสถาบัน SMI / กรรมการผู้จัดการ บจก.บลูพิน อินเตอร์เทรด)
กับหัวข้อ :
- บริหารเงินทุนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- เทคนิคการปิดจุดอ่อน สาเหตุการขาดสภาพคล่อง SMEs
- ข้อควรระวังในการใช้เงินของธุรกิจ กิจกรรมไหนที่เงินรั่วมากที่สุด
- แนวทางการวางแผนการเงินของธุรกิจในแบบ New Normal
- มาตรการด้านการเงินจากภาครัฐ
 
 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 - 14.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Live และ ZOOM
 
ท่านสามารถลงทะเบียน https://bit.ly/2YIRzNQ 
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา และประโยชน์ในการรับคำปรึกษาต่อเนื่องจากหัวข้อที่สนใจ พร้อมสามารถฝากคำถามถึงผู้ดำเนินรายการและวิทยากรล่วงหน้าได้
 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1059
 
 #BUSINESSTIPsFORSMEs
#18องค์กรความร่วมมือเพื่อSMEไทย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้