โครงการอบรม SMEs เพิ่มโอกาสทางการเงิน - การค้าชายแดน


โครงการอบรม SMEs เพิ่มโอกาสทางการเงิน - การค้าชายแดน โครงการอบรม SMEs เพิ่มโอกาสทางการเงิน - การค้าชายแดน
เพิ่มศักยภาพธุรกิจ เติมความเข้มแข็งให้ SMEs บสย. จัดอบรมให้ผู้ประกอบการ ฟรี! ตลอดงาน กับโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มศักยภาพทางการเงินของ SMEs และการเพิ่มโอกาสการค้าชายแดน" (Advance Financial Knowledge) วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษีนิติบุคคล และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน, กฎหมายพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรทราบ, การเพิ่มโอกาสการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้