สัมมนาใหญ่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2559


สัมมนาใหญ่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2559 สัมมนาใหญ่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2559
งานสัมมนาใหญ่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “2560 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมองที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และเพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ ลาดพร้าว

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้