สัมมนา "รอบรู้วิธีบริหารบัญชีและวางแผนการเงิน"


สัมมนา สัมมนา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อมุ่งสู่ AEC หนึ่งในโครงการพี่ช่วยน้อง "BIG BROTHER 50" ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการสานพลังประชารัฐ โดยความร่วมมือระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และ 14 องค์กร เพื่อช่วยให้ SMEs มีธุรกิจที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยื่น โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุกๆ ด้านให้กับผู้ประกอบการ SMEs เช่น การผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุน โดย บสย. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมไทยพาณิชย์ 1 อาคาร SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้