สัมมนา “ออนไลน์สร้างเงินล้าน”


สัมมนา “ออนไลน์สร้างเงินล้าน” สัมมนา “ออนไลน์สร้างเงินล้าน”
กำหนดการสัมมนา
“ออนไลน์สร้างเงินล้าน”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
                                                                                                           
08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.             พิธีเปิดงาน 
                                     คุณประเสริฐ  ชัยชาญอุดมสุข
                                       ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา
                                       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
                                     คุณพรวิช ศิลาอ่อน
                                       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
                                       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
                                       กระทรวงพาณิชย์
09.15 – 09.45 น.             บรรยาย เรื่อง “ DITP ชี้ช่องการค้า ”
                                     วิทยากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
09.45 – 10.30 น.             บรรยาย เรื่อง “ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนกับ บสย. ” 
                                     คุณประภัสรา เนาวบุตร
                                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
                                       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.             บรรยาย เรื่อง SMEs 4.0 กับธุรกิจออนไลน์ ”
                                     วิทยากร  บริษัท LAZADA จำกัด
12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.             Workshop เรื่อง “ การขายออนไลน์กับ LAZADA อย่างมืออาชีพ ”
                                     วิทยากร บริษัท LAZADA จำกัด
14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.             Workshop เรื่อง “ ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จบน LAZADA อย่างมืออาชีพ”
                                     วิทยากร บริษัท LAZADA จำกัด
16.00 – 16.30 น.             ตอบข้อซักถาม & ปิดงาน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้