ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 1


ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 1 ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 1
"ตลาดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน" โครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย บสย. นำลูกค้า SMEs ที่ใช้ บสย. ค้ำประกัน 5 ราย ร่วมงาน พบกับ ถั่วทอด J&N, หมี่โคราชลุงแดง, กิมซุนหมูปิ้ง, เต้าฮวยมะพร้าวอ่อนโตโต้ และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว หมู่ 13 จ. กาฬสินธุ์ งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เวลา 7.30-17.00 น. 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้