ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 1


ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 1 ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 1
"ตลาดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน" โครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย บสย. นำลูกค้า SMEs ที่ใช้ บสย. ค้ำประกัน 5 ราย ร่วมงาน พบกับ ถั่วทอด J&N, หมี่โคราชลุงแดง, กิมซุนหมูปิ้ง, เต้าฮวยมะพร้าวอ่อนโตโต้ และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว หมู่ 13 จ. กาฬสินธุ์ งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เวลา 7.30-17.00 น. 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD