งานแสดงสินค้า "SMEs Fest ชม ชิม ช็อป"


งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้า
หอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน "SMEs Fest ชม ชิม ช็อป" ในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 เพื่อทดสอบตลาด โดยจัดแสดงสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้า พร้อมจัดให้มีการเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนในการหาแหล่งเงินทุน การให้คำปรึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการ โดย บสย. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกบูธให้คำปรึกษา จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560

ภาคกลาง                          : เซ็นทรัล เวิลด์, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ภาคเหนือ                          : เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    : เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 
ภาคใต้                              : เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้