โครงการ BIG BROTHER SEASON 2


โครงการ BIG BROTHER SEASON 2 โครงการ BIG BROTHER SEASON 2

ผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัครโครงการ Big Brother Season 2 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับโครงการ Big Brother เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดยผนึกกำลังระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และกว่า 20 บริษัท เพิ่มศักยภาพ SMEs โดยถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุน โดย บสย. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนใจร่วมโครงการ Big Brother Season 2 คลิก ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6978 

 

 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้