โครงการ BIG BROTHER SEASON 2


โครงการ BIG BROTHER SEASON 2 โครงการ BIG BROTHER SEASON 2

ผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัครโครงการ Big Brother Season 2 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับโครงการ Big Brother เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดยผนึกกำลังระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และกว่า 20 บริษัท เพิ่มศักยภาพ SMEs โดยถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุน โดย บสย. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนใจร่วมโครงการ Big Brother Season 2 คลิก ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6978 

 

 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD