อบรม "จับเงินล้าน ด้วยร้านออนไลน์" จ.สงขลา


อบรม อบรม
บสย. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมอบรม
"จับเงินล้าน  ด้วยร้านออนไลน์"
19 ก.ค. 61 เวลา 8.30 - 16.00
ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อบรมแบบนำไปใช้ได้จริง
โดย นรินทร์ อินทร์ยอด
เจ้าของ Page Hello Songkhla

- เพิ่มช่องทางขายด้วยตลาดออนไลน์
- E-marketing
- เทคนิคขั้นเทพ ถ่ายรูป+บรรยายภาพ
- เคล็ดลับเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย บสย.

อบรมฟรี  พร้อมรับของที่ระลึก
ลงทะเบียน-สอบถามเพิ่มเติม
คุณประเสริฐ กองวัฒนานุกูล 08-1766-1528
คุณปิยะนันทร์ ทิพย์มณี 06-2310-0566
สำนักงานสาขาสงขลา 074-262-551-2
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD