อบรม โครงการสินเชื่อพิเศษ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน


อบรม โครงการสินเชื่อพิเศษ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน อบรม โครงการสินเชื่อพิเศษ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
บสย. ผนึก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนสร้างผู้ประกอบการ เปิดช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ Social Enterprise และผู้ประกอบการ SMEs ให้มั่นคง ตามแนวทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บสย. ในกิจกรรม "โครงการสินเชื่อพิเศษ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ" ฟรี!

พบกับ "เทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน" พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงิน และธุรกิจ แนะนำการยื่นขอสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ.รัชดาภิเษก) ผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ http://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77175 ด่วนรับจำนวนจำกัด!!
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD