สัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีฯ


สัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีฯ สัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีฯ
งานสัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อทราบถึงความจำเป็นในการจัดทำบัญชีเดียว และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสรรพากร , คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) , กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ธนาคารแห่งประเทศไทย , สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://forms.gle/s4hbKjHrb88nT93L9

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้