อบรม "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" จ.สุราษฎร์ธานี


อบรม อบรม
อบรมฟรี! "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" Financial Literacy 62
1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 08.00 - 16.00 น. 
เสริมแกร่งความรู้ด้านการเงินโดย ผศ.ดร.วชิระ บุณยะเนตร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรนภา 081-732-5441
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD