อบรม "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" จ.สุราษฎร์ธานี


อบรม อบรม
อบรมฟรี! "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" Financial Literacy 62
1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 08.00 - 16.00 น. 
เสริมแกร่งความรู้ด้านการเงินโดย ผศ.ดร.วชิระ บุณยะเนตร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรนภา 081-732-5441

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้