โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1


โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1
อบรมฟรี! "เพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยสื่อมีเดีย" ในงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 8
8 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Meeting Room, C ASEAN CW Tower ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 15.00 น.
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 "เพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยสื่อมีเดีย" โดย นายธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ (ครูกอล์ฟ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing
ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน รับได้เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอบรม
ผู้เข้าเรียนจะต้องติดตั้ง App Picsart และ App KineMaster ให้เรียบร้อย
ผู้เรียนต้องมีสินเค้าคนละ 1 ชิ้น หากไม่มี ให้ใช้สิ่งของที่พกมา
ผู้เรียนต้องมีพื้นที่ในมือถือ และแบตเตอรี่เพียงพอต่อการเรียน
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD