โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1


โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1
อบรมฟรี! "เพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยสื่อมีเดีย" ในงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 8
8 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Meeting Room, C ASEAN CW Tower ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 15.00 น.
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 "เพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยสื่อมีเดีย" โดย นายธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ (ครูกอล์ฟ) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing
ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน รับได้เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอบรม
ผู้เข้าเรียนจะต้องติดตั้ง App Picsart และ App KineMaster ให้เรียบร้อย
ผู้เรียนต้องมีสินเค้าคนละ 1 ชิ้น หากไม่มี ให้ใช้สิ่งของที่พกมา
ผู้เรียนต้องมีพื้นที่ในมือถือ และแบตเตอรี่เพียงพอต่อการเรียน
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้