อบรม "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" จ.อุดรธานี


อบรม อบรม
อบรมฟรี! "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" Financial Literacy 62"
5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.00 - 16.00 น. 
เสริมแกร่งความรู้ด้านการเงินโดย ผศ.ดร.วชิระ บุณยะเนตร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรนภา 081-732-5441

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ