อยากลงทุนแฟรนไชส์ จะเริ่มต้นยังไงดี ??


อยากลงทุนแฟรนไชส์ จะเริ่มต้นยังไงดี ?? อยากลงทุนแฟรนไชส์ จะเริ่มต้นยังไงดี ??
เชิญมาเข้าร่วม... “สัมมนาเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์”
28 - 29 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปรับกลยุทธ์ ในยุค Disruption สร้างโอกาสลงทุน ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ เส้นทางสู่ความสําเร็จ ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์

ไม่มี ค่าใช้จ่าย!!

วางแผนกลยุทธ์ / รูปแบบธุรกิจ ในระบบแฟรนไชส์
ธรรมาภิบาลกับ ธุรกิจแฟรนไชส์
สิทธิประโยชน์/ แนวทางการส่งเสริม ผู้ประกอบการของภาครัฐ
เริ่มต้น “ก้าว” ไปด้วยกัน กับ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5953
Email :  franchisedbd.b2b@gmail.com

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ