โครงการที่ร่วมกับสถาบันการเงิน

โครงการที่ บสย. ออกผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมี บสย. ค้ำประกันได้ โดย การคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเป็นข้อตกลงระหว่าง บสย. และ สถาบันการเงิน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้