โครงการที่ร่วมกับสถาบันการเงิน

โครงการที่ บสย. ออกผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมี บสย. ค้ำประกันได้ โดย การคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเป็นข้อตกลงระหว่าง บสย. และ สถาบันการเงิน

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD