ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
31/05/2018 รายชื่อหน่วยงานอื่นที่ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ และรายชื่อหน่วยงานอื่นที่รับรองการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
30/05/2018 อัตราค่าธรรมเนียมดำเนินการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
09/03/2018 อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
29/01/2018 หลักเกณฑ์ Single Guarantee Limit สำหรับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Micro Entrepreneurs ประกาศ บสย. อื่น ๆ
22/08/2017 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส 2 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
09/08/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในปี 2560 ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
28/04/2017 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส 1 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
27/01/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs ของ บสย.ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย (มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน) ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
19/08/2016 หลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อต่อรายและต่อกลุ่มลูกค้า (Single Guarantee Limit) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
10/09/2015 หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมค้ำประกัน กรณีชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD