ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
02/02/2023 อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2566 ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
26/12/2022 การบริหารจัดการความรู้ ปี 2565 ประกาศ บสย. อื่น ๆ
16/12/2022 กฎบัตรบริการ (Service Charter) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
29/06/2022 การบริหารจัดการนวัตกรรม ปี 2565 ประกาศ บสย. อื่น ๆ
17/10/2022 มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565 ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
27/09/2022 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชย และค่าบริการต่างๆ ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
25/10/2021 มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
02/08/2021 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ปี 2564 ประกาศ บสย. อื่น ๆ
27/05/2021 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
12/03/2021 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอเงื่อนไขสินเชื่อ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ รูปแบบ บสย. SMEs สร้างไทย รอบที่ 1 ประกาศ บสย. อื่น ๆ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้