ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
25/10/2021 มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
02/08/2021 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ปี 2564 ประกาศ บสย. อื่น ๆ
27/05/2021 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
12/03/2021 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอเงื่อนไขสินเชื่อ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ รูปแบบ บสย. SMEs สร้างไทย รอบที่ 1 ประกาศ บสย. อื่น ๆ
30/12/2020 นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกาศ บสย. อื่น ๆ
28/12/2020 หลักเกณฑ์ Single Guarantee Limit สำหรับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Micro Entrepreneurs (ฉบับที่ 2) ประกาศ บสย. หลักเกณฑ์การค้ำประกัน
30/12/2020 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกาศ บสย. อื่น ๆ
30/12/2020 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ประกาศ บสย. อื่น ๆ
29/12/2020 ประกาศทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ( Knowledge management ) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
29/12/2020 ประกาศทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Innovation management) ประกาศ บสย. อื่น ๆ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้