ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
27/01/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs ของ บสย.ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย (มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน) ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
10/09/2015 หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมค้ำประกัน กรณีชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
08/09/2015 การให้ความยินยอม กรณีธนาคารผ่อนเวลาให้กับผู้กู้ที่ บสย. ค้ำประกันภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme ประกาศ บสย. อื่น ๆ
17/01/2014 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ที่ บสย. ค้ำประกันภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
21/05/2013 หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียม กรณียกเลิกการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
01/02/2013 อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
23/12/2011 หลักเกณฑ์การดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันโดย บสย. แบบ Portfolio Guarantee Scheme ประกาศ ธปท. อื่น ๆ
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD