ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
21/12/2020 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บสย. พ.ศ. 2534 ประกาศ บสย. อื่น ๆ
14/12/2020 มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ลูกค้า บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภาคใต้ปี 63 ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
28/11/2020 กฎบัตรบริการ (Service Charter) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
19/11/2020 ค่าธรรมเนียมดำเนินการภายหลังการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
19/10/2020 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs ของ บสย.ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
21/10/2020 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส3 ประจำปี 2563 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
24/07/2020 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส2 ประจำปี 2563 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
24/04/2020 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส1 ประจำปี 2563 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
21/04/2020 หลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อต่อรายและต่อกลุ่มลูกค้า (Single Guarantee Limit) (ฉบับที่ 5) ประกาศ บสย. หลักเกณฑ์การค้ำประกัน
11/03/2020 อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้