ประกาศ บสย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท หมวดเรื่อง
09/08/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในปี 2560 ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
28/04/2017 รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิ้นไตรมาส 1 ประจำปี 2560 รายงานสรุปด้านต่างๆ ของ บสย. อื่น ๆ
27/01/2017 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs ของ บสย.ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย (มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน) ประกาศ บสย. มาตรการช่วยเหลือ
10/09/2015 หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมค้ำประกัน กรณีชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันล่วงหน้าเกินกว่า 1 ปี ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
08/09/2015 การให้ความยินยอม กรณีธนาคารผ่อนเวลาให้กับผู้กู้ที่ บสย. ค้ำประกันภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) และ Package Guarantee Scheme ประกาศ บสย. อื่น ๆ
17/01/2014 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ที่ บสย. ค้ำประกันภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ประกาศ บสย. อื่น ๆ
21/05/2013 หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียม กรณียกเลิกการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
01/02/2013 อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกัน ประกาศ บสย. อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
23/12/2011 หลักเกณฑ์การดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันโดย บสย. แบบ Portfolio Guarantee Scheme ประกาศ ธปท. อื่น ๆ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้