ข่าว สาร บสย.

บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา - ยกระดับองค์กร

บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา - ยกระดับองค์กร


รายละเอียด
22
เม.ย

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

16 views
19
เม.ย

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

12 views
18
เม.ย

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 9 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

13 views
12
เม.ย

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 3 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

40 views
11
เม.ย

บสย. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

56 views
8
เม.ย

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ค่าประกันชดเชย “บสย. พร้อมช่วย”

214 views
8
เม.ย

บสย. ลุยค้ำ กลุ่มส่งออก – โลจิสติกส์ พร้อมเร่งศึกษาประเมินคุณภาพสินเชื่อ (Credit Scoring)

91 views
7
เม.ย

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

72 views
7
เม.ย

​ ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

14 views

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้