ข่าว สาร บสย.

บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา - ยกระดับองค์กร

บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา - ยกระดับองค์กร


รายละเอียด
12
เม.ย

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 3 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

54 views
11
เม.ย

บสย. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

70 views
8
เม.ย

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ค่าประกันชดเชย “บสย. พร้อมช่วย”

237 views
8
เม.ย

บสย. ลุยค้ำ กลุ่มส่งออก – โลจิสติกส์ พร้อมเร่งศึกษาประเมินคุณภาพสินเชื่อ (Credit Scoring)

112 views
7
เม.ย

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

86 views
7
เม.ย

​ ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

23 views
4
เม.ย

บสย. ลงนามร่วมกับ 16 สถาบันการเงิน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่...

89 views
4
เม.ย

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 3 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

30 views
31
มี.ค

ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

28 views

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้