ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน”   มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดพลาสติก

บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน” มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดพลาสติก


รายละเอียด
8
ม.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

16 views
8
ม.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

9 views
8
ม.ค.

บสย เขตภาคเหนือตอนบน สวัสดีปีใหม่ 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ

9 views
8
ม.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

9 views
8
ม.ค.

บสย. เขตภาคใต้ตอนล่าง สวัสดีปีใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

9 views
7
ม.ค.

บสย. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563

12 views
27
ธ.ค.

บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ร่วมงาน “การประชุมใหญ่สมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสคลับเขตกรุงเทพมหานคร”

8 views
27
ธ.ค.

บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ร่วมพิธีเปิด “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”

11 views
27
ธ.ค.

ผู้นำระดับสูง บสย. ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

7 views
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD