ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019

บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019


นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019

รายละเอียด
2
เม.ย

บสย.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน

10 views
1
เม.ย

บสย. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

21 views
29
มี.ค

บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)

23 views
29
มี.ค

บสย. ผนึกกำลังต้านทุจริตคอร์รัปชั่น “TCG White Day” Anti-Corruption ประจำปี 2562

32 views
29
มี.ค

บสย. – ธ.ไทยพาณิชย์ หารือหนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

15 views
29
มี.ค

บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร

23 views
29
มี.ค

บสย.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบสถาบันการเงินพื้นที่ จ.ยโสธร

4 views
29
มี.ค

บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ประชุม “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชน”

5 views
29
มี.ค

บสย. – มีนาทรานสปอร์ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการค้ำประกันฯ “วินมอเตอร์ไซค์”

3 views
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD