ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019

บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019


นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019

รายละเอียด
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD