ภาพข่าว กิจกรรม

บสย. จัดกิจกรรม CSR  “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”

บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”


รายละเอียด
3
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการ “คบจ.นครราชสีมา สืบสาน ต่อยอด เดินตามรอยพ่อ”

3 views
2
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานสัมมนา “หมัดเด็ด การแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้”

13 views
2
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง กระตุ้นการใช้บริการ ธนาคารออมสินภาค 18

10 views
2
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน”

12 views
2
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน หนุน SMEs สู่ 4.0

10 views
1
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ออกบูธ งาน “Krungsri Business Talk 2019 : Digital Moves”

10 views
1
ส.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ออกบูธ “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน”

9 views
31
ก.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี 2562

11 views
31
ก.ค.

บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ออกบูธ งานสัมมนาโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ICT 4.0)

6 views
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD