โครงการแนวร่วมดูแล รักษาคูคลอง ระยะที่ 1


โครงการแนวร่วมดูแล รักษาคูคลอง ระยะที่ 1 โครงการแนวร่วมดูแล รักษาคูคลอง ระยะที่ 1
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ใน “โครงการรวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” ซึ่ง บสย. เป็นหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนโครงการ  ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนบริเวณรอบๆ คูคลอง ร่วมกันดูแลรักษาคูคลองในพื้นที่ให้สะอาดและถูกสุขอนามัย

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของ บสย. ร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนชุมชน วัดบุญรอดธรรมาราม ร่วมพัฒนา “คลองเจ็ก” ใน “โครงการแนวร่วมดูแล รักษาคูคลอง ระยะที่ 1” ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ลานวัดบุญรอดธรรมาราม สุขุมวิท 24 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้