โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับสร้างลานกีฬา พื้นที่ชุมชนวัชรพล 3


โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับสร้างลานกีฬา พื้นที่ชุมชนวัชรพล 3 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับสร้างลานกีฬา พื้นที่ชุมชนวัชรพล 3
ในปี 2556 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน ใน “โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับสร้างลานกีฬา พื้นที่ชุมชนวัชรพล 3” โดยการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชนได้มีโอกาสใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้