โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านซ่อง


โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านซ่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านซ่อง
นายวณิชย์ ปักกิ่งเมือง ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  นายอรุณ กมลกิจไพศาส กรรมการ พร้อมด้วย  นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน บสย. ร่วมแรงภายใต้โครงการ “พัฒนาโรงเรียนบ้านซ่อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ นายโภณ มีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และ ร่วมทาสีปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงแปลงปลูกผัก จัดห้องเก็บของให้กับโรงเรียน และร่วมเล่นกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียน เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้