โครงการพัฒนาอาชีพ "5 อาชีพทำเงิน SMEs"


โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาอาชีพ
ในปี 2556 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมมือกับศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (Matichon Academy) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ “5 อาชีพทำเงิน SMEs โดยจัดการอบรมหลักสูตร “5 อาชีพทำเงิน SMEs” ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย จำนวน 125 คน (หลักสูตรละ 25 คน) ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน ประชานิเวศน์ โดยหลักสูตร “5 อาชีพทำเงิน SMEs” ที่เปิดอบรมได้แก่ กระจกโครงอะลูมิเนียม การจัดดอกไม้และการเปิดร้าน ช่างซ่อมจักรยานเพื่อการเปิดร้าน ผ้าม่านและการเปิดร้าน และการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์เบื้องต้น เพื่อพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีอาชีพเป็นของตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้