โครงการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง”


โครงการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง” โครงการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง”
ในปี 2556 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดงานสัมมนา “มหกรรมตรวจสุขภาพธุรกิจ SMEs แบบพอเพียง” เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการบริหารองค์กรธุรกิจ สามารถนำหลักการไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจพอเพียง เติมกำไรยั่งยืน” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้