บสย.เปิดพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs กลุ่มน้ำท่วม 12 จว.ภาคใต้ สูงสุด 15 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมปีแรก หมดเขต 7 ส.ค.60


บสย.เปิดพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs กลุ่มน้ำท่วม 12 จว.ภาคใต้   สูงสุด 15 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมปีแรก หมดเขต 7 ส.ค.60 บสย.เปิดพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs กลุ่มน้ำท่วม 12 จว.ภาคใต้   สูงสุด 15 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมปีแรก หมดเขต 7 ส.ค.60
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย.พร้อมรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยผู้ประกอบการSMEs ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้แล้ว หลังจากบรรลุข้อตกลงความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs  จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560  ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560  วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการนี้จะต้องอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระนอง และ ประจวบคีรีขันธ์  ต้องเป็น ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 สำหรับระยะเวลากู้ยืม ตามที่ ธพว.กำหนด ไม่เกิน 7 ปี  ในอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 3  ร้อยละ 3 ต่อปี  และในปีที่ 4 - 7 ตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. กำหนด  และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธพว. โดยกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท

สำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ บสย.คิดอัตรา 1.75% ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 7 ปี โดยปีแรกรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ SMEs  
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้