บสย.-การรถไฟฯ จัดกิจกรรมช่วย SMEs รายย่อย หนุนพ่อค้า-แม่ขาย ตลาดนัดจตุจักร 10,000 ร้านค้า ร่วมกับ 5 ธนาคาร


บสย.-การรถไฟฯ จัดกิจกรรมช่วย SMEs รายย่อย หนุนพ่อค้า-แม่ขาย ตลาดนัดจตุจักร 10,000 ร้านค้า ร่วมกับ 5 ธนาคาร บสย.-การรถไฟฯ จัดกิจกรรมช่วย SMEs รายย่อย หนุนพ่อค้า-แม่ขาย ตลาดนัดจตุจักร 10,000 ร้านค้า ร่วมกับ 5 ธนาคาร
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า การดำเนินนโยบายด้านการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ในปี 2560 บสย.ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก คือ 1.ผู้ประกอบการกลุ่ม Start up 2.ผู้ประกอบการ กลุ่มนวัตกรรม (Innovation) และ 3.ผู้ประกอบการรายย่อย  ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มคือฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต  

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เจาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ค้าขายในตลาดนัดจตุจักร  ที่ต้องการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเป็นทุนหมุนเวียน รายละไม่เกิน 200,000 บาท มีบสย.ค้ำประกัน และรัฐบาลให้การสนับสนุนชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ฟรีปีแรก โดยใช้พอร์ตค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2) ของ บสย. ซึ่งมีวงเงินรองรับ 13,500 ล้านบาท  โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตลาดนัดจตุจักร

นอกจากนี้ยังมี 5 ธนาคารพันธมิตร ระดมแพคเกจปล่อยสินเชื่อรายย่อย  ได้แก่  1.สินเชื่อ “SMEs โตไว” ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560  2.“สินเชื่อบัวหลวงรายย่อย” ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 3.“สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 4.“สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย” ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปีแบบลดต้นลดดอก ผ่อนนาน 5 ปี  และ 5. “สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช” ธนาคารทิสโก้  ซึ่งบสย.มั่นใจว่า กิจกรรมนี้จะช่วยผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อจาก 5 ธนาคารพันธมิตร โดยมีบสย.ค้ำประกันสินเชื่อ

ตลาดนัดจตุจักร ปรับภูมิทัศน์ใหม่ ขึ้น “โลโก้” เพิ่มแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และประธานกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดนัดจตุจักร ถือเป็น แลนด์มาร์ค สำคัญด้านการค้าขาย แหล่งรวมตัวของผู้ประกอบการ SMEs กว่า 10,000 ราย โดยที่ผ่านมา ได้ปรับภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อให้จตุจักรเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว นอกเหนือจาก ตลาดนัดวันหยุด “Chatuchak Weekend Market” ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ตลาดนัดจตุจักร จัดทำ “โลโก้” รูปหอเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หรือ หอนาฬิกาที่คนทั่วไปรู้จัก เวลา 9.00 สะท้อนถึงการดำเนินกิจการด้วยความเจริญก้าวหน้า สีเหลืองทอง รุ่งเรือง มีเงินทอง ตัวอักษร C คือรางรถไฟ  แสดงถึงความเป็นเจ้าของ บริหารโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย  สีน้ำเงิน แสดงถึงความเข้มแข็ง ส่วน สีเขียว ซึ่งเป็นชื่อของตลาด แสดงถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม 

"ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ครั้งแรกระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย  และ บสย. แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินและการค้ำประกันสินเชื่อ ร่วมกับธนาคารต่างๆซึ่งช่วยให้พ่อค้า-แม่ขาย มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น"

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้