บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์


บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข" ภายใต้โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) จัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวม 6 ครั้งตลอดปีนี้ เริ่มที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคลังจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ ให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ช้างเผือก อาคารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางสุภมาส  ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้