บสย. ร่วมปรับปรุงเวทีแอโรบิค เทศบาลนครพิษณุโลก ในโครงการ CSR ปี 2560


บสย. ร่วมปรับปรุงเวทีแอโรบิค เทศบาลนครพิษณุโลก ในโครงการ CSR ปี 2560 บสย. ร่วมปรับปรุงเวทีแอโรบิค เทศบาลนครพิษณุโลก ในโครงการ CSR ปี 2560
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทน บสย. มอบเงินสนับสนุน “การปรับปรุงเวทีแอโรบิคและที่จอดจักรยาน บริเวณลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก” ภายใต้โครงการ CSR การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ปี 2560 ของ บสย. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่ บสย. มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560 ของ บสย. โดยมีผู้แทนเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงพื้นที่จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 และจะมีการจัดกิจกรรมส่งมอบพื้นที่ต่อไป

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้