บสย. จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก ปรับปรุงเวทีแอโรบิคให้แก่ชุมชน โครงการ CSR ปี 2560


บสย. จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก ปรับปรุงเวทีแอโรบิคให้แก่ชุมชน โครงการ CSR ปี 2560 บสย. จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก ปรับปรุงเวทีแอโรบิคให้แก่ชุมชน โครงการ CSR ปี 2560
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงานสำนักงานสาขาพิษณุโลก ส่งมอบพื้นที่ “การปรับปรุงเวทีแอโรบิคและที่จอดรถจักรยาน”  ณ  ลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก แก่ นายสุธี  ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในโครงการ CSR การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ปี 2560 ของ บสย. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่ บสย. มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560 ของ บสย. ณ ลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้