บสย. ผนึก คลัง จ.สุราษฎร์ธานี - อบต.มะขามเตี้ย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


บสย. ผนึก คลัง จ.สุราษฎร์ธานี - อบต.มะขามเตี้ย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บสย. ผนึก คลัง จ.สุราษฎร์ธานี - อบต.มะขามเตี้ย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จัดกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข" ภายใต้โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยมีนายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี บสย. และนายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ร่วมเปิดงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้นำชุมชน เสริมสร้างการเตรียมเงินทุน และเงินออม สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้