บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ”  ผ่านกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” โดยร่วมกับ คบจ. จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้นำชุมชน เสริมสร้างการเตรียมเงินทุนให้พร้อม เตรียมเงินออมให้พอ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบกิจกรรม กระจายตามฐานต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อม ฐานเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้