บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ ในโครงการ CSR ปี 2560


บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ ในโครงการ CSR ปี 2560 บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ ในโครงการ CSR ปี 2560

นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานสาขาเชียงใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงานสำนักงานสาขาพิษณุโลก เป็นผู้แทน บสย. มอบเงินสนับสนุน “การปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่” ภายใต้โครงการ CSR การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ปี 2560 ของ บสย. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่ บสย. มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560 ของ บสย. โดยมี นายชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนวัดล้านตองได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ Startup Club ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ณ บสย. สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้