บสย. แสดงความยินดี ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 16


บสย. แสดงความยินดี ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 16 บสย. แสดงความยินดี ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 16
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแสดงความยินดีกับนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 16 ธพว. โดย บสย. ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD