บสย. หารือแนวทางการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง เครือกสิกรไทย


บสย. หารือแนวทางการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง เครือกสิกรไทย บสย. หารือแนวทางการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง เครือกสิกรไทย
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ประชุมหารือร่วมกับนายทวิช ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ และ นายเกริกชัย ชัยธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด และ นายวีรศักดิ์ สมพัตร ผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด หารือรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อ/สินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่ง ได้มากขึ้น ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักพหลโยธิน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD