บสย. พิษณุโลก ออกบูธหนุน SMEs กลุ่มโอทอป


บสย. พิษณุโลก ออกบูธหนุน SMEs กลุ่มโอทอป บสย. พิษณุโลก ออกบูธหนุน SMEs กลุ่มโอทอป
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในงาน “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)” จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD