บสย. กรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ ก.คลัง จ.นนทบุรี


บสย. กรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ ก.คลัง จ.นนทบุรี บสย. กรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ ก.คลัง จ.นนทบุรี
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประชุมร่วมกับนายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD