บสย. สาขากรุงเทพฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Startup Club จ.ปทุมธานี


บสย. สาขากรุงเทพฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Startup Club จ.ปทุมธานี บสย. สาขากรุงเทพฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Startup Club จ.ปทุมธานี
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ Startup Club ตามนโยบายกระทรวงการคลัง ซึ่งกลุ่ม Our Melon ของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club)  วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รู้จักเข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ พร้อมต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD