บสย. ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมบังคับคดี ให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (SMEs)


บสย. ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมบังคับคดี ให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (SMEs) บสย. ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกรมบังคับคดี ให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (SMEs)

นายวรากร เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายและออกบูธ ร่วมกับสำนักงานกรมบังคับคดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในงาน “โครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ของ บสย. ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD