บสย. สรุปผลสำเร็จโครงการ KSP เครื่องมือประเมินผู้ประกอบการ SMEs มีนวัตกรรม


บสย. สรุปผลสำเร็จโครงการ KSP เครื่องมือประเมินผู้ประกอบการ SMEs มีนวัตกรรม บสย. สรุปผลสำเร็จโครงการ KSP เครื่องมือประเมินผู้ประกอบการ SMEs มีนวัตกรรม
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหารบสย.ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานและสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้สมาคมธนาคารไทย สวทช. และ KOTEC ในงานประชุม Senior Policy Dialogue และ สัมมนารายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านทางการสร้างระบบค้ำประกันเทคโนโลยีโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP)  

โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP)  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย และรัฐบาลเกาหลี  ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยี และนำรูปแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่มีนวัตกรรม

ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการศึกษา จะเป็นกลไกในการพัฒนาแนวทางการประเมินการจัดอันดับเทคโนโลยี และนำรูปแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือผู้ร่วมลงทุนในการลงทุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้ความมั่นใจสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่ม GDP สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และช่วยเพิ่มฐานการจัดเก็บภาษีของรัฐ    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท  

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้