บสย. ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงาน “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”


บสย. ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงาน “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” บสย. ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงาน “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”

นางสาวพัณณ์ชิตา  วรพันธ์กิตติกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายเพื่อแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)” รุ่นที่ 20 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD