บสย. อยุธยา ประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง


บสย. อยุธยา ประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บสย. อยุธยา ประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมร่วมกับ นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD