บสย. ร่วมบรรยายอบรม “ร้านอาหารมืออาชีพ”


บสย. ร่วมบรรยายอบรม “ร้านอาหารมืออาชีพ” บสย. ร่วมบรรยายอบรม “ร้านอาหารมืออาชีพ”

นางสาวพัณณ์ชิตา  วรพันธ์กิตติกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายเพื่อแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ  “ร้านอาหารมืออาชีพ” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD