บสย. หารือแนวทางส่งเสริม SMEs ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย


บสย. หารือแนวทางส่งเสริม SMEs ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย บสย. หารือแนวทางส่งเสริม SMEs ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบนายวรุตม์ เทียนทำนูล ผู้บริหารพาณิชย์ธนกิจขนาดย่อม/พาณิชย์ธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และนายชณัฐ อุชุกนกกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารกระบวนการปฏิบัติงาน สายพาณิชย์ธนกิจ พร้อมทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และสวัสดีปีใหม่ ณ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD